Legacy Coalitie NL

Organisaties hebben vaak een complex systeem van verschillende software door jarenlange uitbreidingen van IT-systemen. Deze bestaande systemen kunnen problemen opleveren als een organisatie zich snel en diepgaand moet aanpassen, en dit gaat vaak gepaard met grote uitgaven. Op initiatief van René Penning de Vries van Team ICT hebben INSEIT en NWO een verkenning naar de mogelijkheid van een Legacy Coalitie in Nederland uitgevoerd. Doel van deze coalitie is om de nadelige impact van software legacy beter te kunnen beheersen en zo de concurrentiekracht van ondernemingen in Nederland te vergroten.

René Penning de Vries bij één van de verkenningsbijeenkomsten

Problematiek

De legacy-problematiek omvat technische, informatiekundige, personele en business aspecten. Betere beheersing van deze problematiek vergt aanzienlijke investeringen in geld (soms tientallen miljoenen), tijd (4 tot 6 jaar) en personele ontwikkeling. Bedrijven lopen tegen problemen aan waarin de IT-infrastructuur de belangrijkste beperking is op verbetering van de dienstverlening, bijvoorbeeld omdat slechts vijf procent van de software jaarlijks kan worden aangepast aan de veranderende wensen en eisen van bedrijven op het gebied van IT.


Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de IT-budgetten wordt gebruikt om IT-legacy systemen te onderhouden. In een eerste verkenning van het Team ICT in 2015 is het nut en draagvlak voor coalitievorming tussen bedrijven, ICT dienstverleners en wetenschap onderzocht.


In navolging op een eerste bijeenkomst (12 jan) waarbij wetenschappers hun onderzoek in pitches hebben gepresenteerd aan bedrijvenleven en probleemhouders, hebben INSEIT, NWO, CIO Platform Nederland en Nederland ICT een diepere verkenning uitgevoerd naar de technisch professionele als de bestuurlijke ambitie. Doel hiervan was om aan de hand van de verschillende perspectieven en behoeften rond het beheer van software legacy zowel vanuit de demand (CIO’s/CTO’s) als supply-kant (dienstverleners en producenten)  tot een gezamenlijke aanpak te komen.

Vervolg

Deze diepere verkenning heeft geleid tot de identificatie van vier centrale thema’s: Portfoliomanagement, Software Kwaliteit, Ketenbeheersing en Agile business. Deze thema´s worden door thematrekkers verder uitgewerkt in concrete stappen. Daarop aansluitend worden met probleemhouders gesprekken gevoerd ter inventarisatie van mogelijk op te zetten projecten.

Legacy coalitie flyer [PDF]

Rapportage Legacy coalitie 2015/2016 [PDF]

FACILITEITEN