video-play-button

Video National Cyber Security Summer School 2016

Cybersecurity platform dcypher gelanceerd

In april is dcypher, het Dutch Cybersecurity Platform for Higher Education and Research, gelanceerd tijdens de internationale conferentie van het Nationaal Cyber Security Centrum. Patricia Zorko, plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en Directeur Cybersecurity, kondigde de lancering aan in haar openingstoespraak. De missie van dcypher is agendering en coördinatie van zowel wetenschappelijk als praktijkgericht cybersecurity onderzoek en hoger onderwijs.

Verbinding

dcypher biedt overzicht van het aanbod aan hoger onderwijs over cyber security en legt verbindingen tussen onderwijs, onderzoek en de publieke- en private sector. Daarnaast faciliteert dcypher het uitwisselen en het versterken van kennis, en zorgen voor bottom-up agendering van cybersecurity onderzoek en onderwijs. Dit wil zeggen dat onderzoek en onderwijsagenda’s tot stand komen na brede raadpleging van het veld (kennis- en onderwijsinstellingen, ondernemingen, overheden).

Versterking 

dcypher wil het aantal cybersecurity-specialisten laten groeien door meer studenten in relevante curricula te laten inschrijven en met succes te laten afronden. Dat vraagt om versterking van cybersecurity onderzoeksgroepen en om meer en beter opgeleide docenten. Ook moeten curricula in het hoger onderwijs en cybersecurity beroepsprofielen beter aansluiten bij de wensen van de markt. Zo is er bijvoorbeeld afgelopen augustus een National Cyber Security Summer School georganiseerd waar 64 studenten aan deelnamen.

dcypher

dcypher is het antwoord op de doelstelling uit de Nationale Cyber Security Strategie (NCSS2): ‘Nederland beschikt over voldoende cybersecurity kennis en -kunde en investeert in ICT-innovatie om onze cybersecurity doelstellingen te halen.’ De ministeries van Veiligheid en Justitie, Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zijn samen met NWO-Exacte Wetenschappen de oprichters van dit platform. Het ICT Innovatieplatform Veilig Verbonden (IIP-VV), een publiek-private samenwerkingsverband dat zich vooral richtte op de agendering van het onderzoek naar security en privacy, wordt volledig opgenomen in dcypher.

Heel Nederland kijkt sterren
Met onvoorstelbare afstanden, buitenaardse temperaturen en nog zo veel onbeantwoorde vragen, blijft onze kosmos een geliefd onderwerp van gesprek. Op 21 oktober 2015 was er een live tv-programma vanuit de Oude Sterrenwacht in Leiden met Jeroen Latijnhouwers en Govert Schilling over de ruimte tussen hemel en aarde. Deze tv-show werd mede mogelijk gemaakt door NWO, ASTRON, SRON en de Nederlandse Onderzoeksschool voor Astronomie (NOVA). 

FACILITEITEN