Nieuwe programma’s Complexiteit

NWO Exacte Wetenschappen heeft in 2016 twee nieuwe calls geopend op het gebied van complexiteit. In samenwerking met NWO-MaGW, TKI Dinalog en TNO is er een programma van 3,5 miljoen euro ontwikkeld op het gebied van Transport en Logistiek. Daarnaast heeft NWO EW in overleg met het topconsortium voor Kennis en Innovatie Agri&Food/TIFN en TNO een nieuwe call van 1 miljoen euro ingesteld voor complexiteitsonderzoek naar voeding en gezondheid.

Complexiteit in Transport en Logistiek

Logistiek en transport bestaan uit steeds groter wordende complexe systemen. Kennis van deze complexe systemen en subsystemen is nodig om ervoor te zorgen dat de logistieke systemen efficiënt, robuust en flexibel zijn. Het doel van het programma is vernieuwend, multidisciplinair onderzoek te stimuleren dat leidt tot radicale ideeën voor het logistieke systeem en dat bijdraagt aan de theorievorming op, en vernieuwing van het gebied van complexe systemen, zoals slimmere materialen of stabiele stroomnetwerken met duizenden kleine en wisselvallige producenten.

Complexiteit in Voeding en Gezondheid

Onderzoekers met belangstelling op het gebied van informatica en wiskunde werken in de consortia samen met (semi-)private partners die ook een financiële bijdrage leveren aan het onderzoek.  De call sluit aan bij de NWO-uitdaging ‘Greep krijgen op complexiteit’ voor de periode 2015-2018. Daarnaast is het een topsector-doorsnijdend initiatief dat aansluit bij de Topsector Agri&Food wat betreft voeding en gezondheid.

Complexiteit

Een beter begrip van complexiteit kan ons leren voorbodes van omslagpunten in complexe systemen eerder te herkennen, en onvoorspelbare systemen op slimme manieren toch te beïnvloeden. Complexiteitsonderzoek is een terrein dat bij uitstek vraagt om een multidisciplinaire benadering.

Paper ‘grip on complexity’ [PDF]

Heel Nederland kijkt sterren
Met onvoorstelbare afstanden, buitenaardse temperaturen en nog zo veel onbeantwoorde vragen, blijft onze kosmos een geliefd onderwerp van gesprek. Op 21 oktober 2015 was er een live tv-programma vanuit de Oude Sterrenwacht in Leiden met Jeroen Latijnhouwers en Govert Schilling over de ruimte tussen hemel en aarde. Deze tv-show werd mede mogelijk gemaakt door NWO, ASTRON, SRON en de Nederlandse Onderzoeksschool voor Astronomie (NOVA). 

KENNISBENUTTING / PPS