Internationale samenwerking behoud kunstwerken

Het Rijksmuseum heeft namens The Netherlands Institute for Conservation, Arts and Science (NICAS) en in bijzijn van minister Jet Bussemaker van OCW, overeenkomsten gesloten met twee Amerikaanse musea; The Metropolitan Museum (NY) en The J. Paul Getty Trust (LA), voor een vijfjarige samenwerking ter stimulering van innovatief wetenschappelijk onderzoek naar conservering en restauratie van kunstwerken. NWO maakt onderdeel uit van de samenwerking in het NICAS.

video-play-button

Memorandum of Understanding

The Metropolitan Museum of Art en NICAS hebben een Memorandum (MOU) opgesteld zodat internationale samenwerking tussen de instituten mogelijk is op het gebied van duurzaamheid en kunst. Met het J. Paul Getty Trust heeft NICAS een MOU voor samenwerking op het gebied van natuurwetenschap en de kunsthistorische bestudering van kunstvoorwerpen.


Minister Bussemaker is erg te spreken over de internationale samenwerking: ‘Met kunst en erfgoed kunnen we uitdrukking geven en uitdragen wie we waren, en in hoeverre dat bepalend is voor wie we zijn. Kunstwerken vertellen verhalen, waardoor we onze geschiedenis leren begrijpen. En dit kan niet zonder gedegen onderzoek. Deze bijzondere samenwerking maakt nieuwe toepassingen mogelijk waardoor we ons (inter)nationale erfgoed beter kunnen begrijpen, behouden en visualiseren.’

NICAS

Het onderzoekscentrum NICAS is in september 2015 opgericht voor een beter behoud van het cultureel erfgoed, door combinatie van kunstgeschiedenis, conservering & restauratie en natuurwetenschappen. In NICAS werken het Rijksmuseum, NWO, de Universiteit van Amsterdam, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Technische Universiteit Delft samen. NICAS staat onder voorzitterschap van dr. Robert van Langh, hoofd Conservering en Restauratie van het Rijksmuseum.

Ondertekening tussen Rijksmuseum en The Metropolitan Museum (NY) en The J. Paul Getty Trust (LA) © ministerie van OCW. James Cuno, Dr. Jet Bussemaker, and Dr. Robert van Langh. 
Foto: Ryan Miller/Capture Imaging

INTERNATIONAAL