Inleiding

In dit jaaroverzicht vindt u de resultaten van inspanningen van NWO Exacte Wetenschappen in 2016; toekenningen, onderzoeksresultaten en samenwerkingsverbanden. In 2016 stimuleerde NWO EW vernieuwend, fundamenteel, strategisch en toepassingsgericht onderzoek binnen de disciplines astronomie, informatica en wiskunde.

Vernieuwde NWO-organisatie

Per 1 januari 2017 maakt het gebied Exacte Wetenschappen in de vernieuwde NWO-organisatie deel uit van het domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). Ook Aard- en Levenswetenschappen, Chemische Wetenschappen en Natuurkunde zijn hier ondergebracht. Het nieuwe NWO wordt slagvaardiger, speelt flexibeler in op ontwikkelingen in de wetenschap en versterkt de samenwerking tussen wetenschap en maatschappij. 

Ook het nieuwe domein Exacte en Natuurwetenschappen zet zich in om 2017 net zo’n succes te maken als 2016, samen met de wetenschap, overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.