Louis Vertegaal neemt afscheid van NWO

Dr. Louis Vertegaal, gebiedsdirecteur Chemische en Exacte Wetenschappen vertrok 1 oktober 2016, na 25 jaar NWO, naar de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) om zich in te zetten voor de Jheronimus Academy for Data Science.

Multidisciplinair samenwerken

Vertegaal bereikte veel voor NWO en stond vooral bekend als verbinder. Veelvuldig bracht hij wetenschappers van verschillende disciplines bij elkaar en wees hij hen waar mogelijk de weg naar nieuwe toepassingsmogelijkheden. Maar ook het versterken van de samenwerking van bedrijfsleven met het onderzoeksveld was een rode draad in zijn loopbaan. Het meest in het oog sprong zijn initiërende rol in Advanced Chemical Technologies for Sustainability (ACTS), maar hij was ook nauw betrokken bij de oprichting van het Netherlands Institute for Conservation, Arts and Sciences (NICAS), de totstandkoming van de kennisagenda Sport en Bewegen en zette hij zich in voor een samenwerking tussen sterrenkundigen en chemici in het Astrochemieprogramma en tussen data scientists en ecologen in hun strijd tegen het stropen van neushoorns.

Jheronimus Academy of Data Science

De Jheronimus Academy of Data Science (JADS) is een samenwerking tussen vier partijen: de provincie Noord-Brabant, de gemeente ’s-Hertogenbosch, Tilburg University en TU/e. Deze samenwerking behelst naast onderwijs; de vestiging van een nieuwe Graduate School, ook onderzoek op het gebied van data science. Door de opbouw van een nieuw netwerk van bedrijven en organisaties geven de partijen een impuls aan de kennisinfrastructuur en de internationale positionering van Brabant als Data Science Regio.

Werk

Louis Vertegaal (1962) studeerde scheikunde in Leiden en promoveerde in 1991 in de organische chemie. Na zijn promotie begon hij zijn werk bij de toenmalige NWO-stichting Scheikundig Onderzoek in Nederland (SON). In 2001 werd hij plaatsvervangend directeur NWO-Chemische Wetenschappen (CW), waarna hij begin 2002 overstapte naar de functie van directeur ACTS, het platform binnen NWO voor publiek-private samenwerking op het gebied van duurzame chemie & katalyse. In 2003 werd hij directeur van NWO-CW en in 2007 werd hij  tevens directeur NWO-EW. Onder zijn leiding zijn de bureaus van ACTS en CW geïntegreerd, waardoor de chemie bij NWO één loket heeft gekregen. In 2009 heeft hij ook de samenvoeging van de afdelingen CW en EW in goede banen geleid.