Consortium bankensector en verzekeringswezen

NWO heeft in samenspraak met Achmea en Rabobank een consortiumproject van Dr. Pechenizkiy (TU/e) gehonoreerd binnen het programma Data-driven Research for Banking and Insurance. Het consortium bestaat uit onderzoekers van de TU/e en de Universiteit van Tilburg. Het project van 5 jaar brengt drie informatica-expertises samen: predictive analytics, modern statistics en visual analytics. 

Verbetering van de dienstverlening

Het doel is het ontwikkelen van basisfundamenten en -technieken voor next generation big data analytics waaruit nieuwe applicaties voortkomen ter verbetering van de dienstverlening van de bankensector en het verzekeringswezen. Voor Rabobank en Achmea betekent het project een innovatieslag in het beter benutten van data door onder andere betere risicomodellen en gedragsanalyse van de consumenten. Hiermee zullen zij beter kunnen inspelen op klantgerichte communicatie met een optimaal productaanbod.

Unieke samenwerking

Het bevorderen van vruchtbare verbindingen tussen wetenschap, bedrijfsleven en andere delen van de samenleving is een van de doelen van NWO. Dit partnerschap waarbij  NWO samen met  Achmea en Rabobank een programma financiert is uniek voor de betrokken partijen. Achmea en Rabobank zijn de eerste verzekeraar en bank die zich committeren aan een onderzoekstraject.  Zij initiëren hierbij een specifieke kennisvraag en investeert op programmaniveau samen met NWO in onderzoek. Achmea en Rabobank zijn inhoudelijk betrokken bij de projectuitvoering en gaan een lange termijn samenwerking aan met onderzoekers. 

1,8 miljoen euro voor projecten ICT en geesteswetenschappen

NWO heeft 1,8 miljoen euro toegekend aan drie projecten op het snijvlak van ICT en geesteswetenschappen. Een van de toekenningen is gericht op het onderzoeken van het welzijn van de werknemer door het gebruik van ‘Big Data’ verzameld uit enquêtes, experimenten en objectieve gedrags- en prestatiegegevens. Het tweede project doet onderzoek naar digitale tools in wiskundeonderwijs en handschriftherkenning voor wiskundeformules. Het laatste onderzoek betreft de ontwikkeling van smart technologies om ervoor te zorgen dat mensen makkelijker betrokken worden bij maatschappelijke issues. 

Programma Creatieve industrie

De onderzoeksvoorstellen versterken de kruisbestuiving tussen de ICT en de geesteswetenschappen en er werken per project tenminste twee kennisinstellingen en een of meerdere bedrijven mee, die een deel van de projectkosten voor hun rekening nemen.


Deze drie onderzoeken worden gefinancierd via het programma Creatieve industrie – thematisch onderzoek. Het onderzoeksprogramma financiert en stimuleert de ontwikkeling van nieuwe onderzoeksprojecten om de kennisbasis voor de creatieve industrie te versterken. NWO wil met dit programma haar bijdrage leveren aan de stimulering van publiek-private samenwerking (PPS) in de topsector Creatieve Industrie, zoals vastgelegd in het Innovatiecontract Creatieve Industrie.   

Meer over de gehonoreerde projecten

Toekenningen Top compartiment 1

In totaal is 4 miljoen euro verdeeld over zeven projecten.

 • Persistent Code Reviewing
  ​Aanvrager: Prof. dr. A. van Deursen, Technische Universiteit Delft
 • Catching ultrafast radio flashes with LOFAR: A key to understanding Cosmic Rays and Fast Radio Bursts
  Aanvrager: Prof. dr. H.D.E. Falcke, Radboud Universiteit Nijmegen 
 • Causal Discovery from High-Dimensional Data in the Large-Sample Limit
  Aanvrager: Prof. dr. T.H. Heskes, Radboud Universiteit Nijmegen 
 • Information diffusion on random graph 
  Aanvrager: Prof. dr. R.W. van der Hofstad, Technische Universiteit Eindhoven
 • Testing gravity on the largest scales with kids and friends 
  Aanvrager: Prof. dr. K.H. Kuijken, Universiteit Leiden 
 • The Hunt for the Darkest Galaxies 
  Aanvrager: Prof. dr. T.A. Oosterloo, ASTRON 
 • Physics in extreme environments 
  ​Aanvrager: Dr. R.A.D. Wijnands, Universiteit van Amsterdam

Toekenningen Top compartiment 2

Aan negen jonge onderzoekers is een Top 2 financiering toegekend, in totaal een bedrag van iets minder dan 2 miljoen euro.

 • Mapping the Peak Star Formation Activity of the Universe with New Nanotechnological Devices
  Aanvrager: Dr. K.I. Caputi, Rijksuniversiteit Groningen
 • Verification of Distributed Software
  Aanvrager: Dr. M. Huisman, Universiteit Twente
 • Refined tautological relations on moduli spaces of curves
  Aanvrager: Dr. R.S. de Jong, Universiteit Leiden
 • Rise and shine: the earliest red galaxies in the universe
  Aanvrager: Dr. I.F.L. Labbé, Universiteit Leiden
 • Linear, Discriminative, Semi-Supervised Classifiers      
  Aanvrager: Prof. dr. M. Loog, Technische Universiteit Delft
 • Hyperbolic Random Geometric Graphs        
  Aanvrager: Dr. T. Müller, Universiteit Utrecht
 • Framework for Random Metric Spaces
  Aanvrager: Dr. B. Manthey, Universiteit Twente
 • Discover More HyperVelocity Stars to shed light on the Galaxy
  Aanvrager: Dr. E.M. Rossi, Universiteit Leiden
 • Revision control of structured data
  ​Aanvrager: Dr. W.S. Swierstra, Universiteit Utrecht  

SAMENWERKEN / MULTIDISCIPLINAIR