Zuid-Afrika en Nederland versterken samenwerking in Big Data Science voor SKA telescoop

Tijdens een bezoek van premier Rutte aan Zuid-Afrika ondertekenden Zuid-Afrikaanse en Nederlandse partners, waaronder NWO, ASTRON en IBM, een Memorandum of Understanding gericht op het oprichten van nationale en regionale wetenschappelijke datacentra. De science data samenwerking zorgt voor betere omgang met de enorme hoeveelheid data die gegenereerd zal worden met de Square Kilometre Array (SKA) telescoop die gebouwd wordt in Zuid-Afrika.

De Zuid-Afrikaanse-Nederlandse science data samenwerking zorgt ervoor dat we beter kunnen omgaan met de enorme hoeveelheid data die gegenereerd zal worden met de Square Kilometre Array (SKA). De nadruk in de komende jaren zal liggen op het archiveren, verspreiden en gebruik van wetenschappelijke data van de LOFAR en MeerKAT telescopen in Nederland resp. Zuid-Afrika.


De datacentra geven astronomen over de hele wereld toegang tot de grootschalige data-infrastructuur en de bijbehorende high performance computing (HPC) die nodig zijn om de data betekenis te geven.

Faciliteiten