NWO investeert bijna 2 miljoen in vijf onderzoeksprojecten met India

Wetenschappers uit India en Nederland gaan samen met bedrijven als Honeywell, Tata Memorial Center, Tech Mahindra en Salland Electronics aan slag op het gebied van Big Data, Internet of Things en Serious Gaming. In totaal is voor de vijf projecten een bedrag van bijna 2 miljoen euro beschikbaar vanuit NWO-EW en het Department of Electronics and Information Technology (DeitY) van het Indiase ministerie van communicatie en informatie Technologie. Dit is aangevuld met 234.000 euro in cash en 549.000 euro in kind door de betrokken bedrijven.

Het publiek private onderzoekprogramma Indo-Dutch Joint Research Programme for ICT richt zich op praktische en innovatieve ICT-oplossingen vanuit een fundamentele en /of toegepaste wetenschappelijke benadering. In alle projecten staat een vraag van één of meer bedrijven centraal. Het beoogt uitdrukkelijk om Nederlandse en Indiase bedrijven in contact te brengen van met kennisinstellingen in beide landen. De onderzoekers gaan samen met de industriële partners samenwerken in een consortium waarvan de samenstelling zowel India als Nederland afspiegelt. De looptijd van de projecten bedraagt over het algemeen 4 jaar.


Topsectorenbeleid
Voor Nederland sluit het programma goed aan bij het topsectorenbeleid, waarin negen topsectoren zijn aangewezen om de innovatiekracht van Nederland te stimuleren. De drie thema’s Big Data, Internet of Things en Serious Gaming sluiten aan bij de topsectoren High Tech Systems and Materials (HTSM) en Creatieve Industrie. Onder HTSM beschrijft ICT Roadmap de wetenschappelijke uitdagingen waaronder de thema’s Big Data en Internet of Things heel goed inpassen. Naast de ICT Roadmap is Serious Gaming een van de onderzoeksgebieden onder Creatieve Industrie valt. 

Lijst van toekenningen 

Toegekende projecten NWO-EW​

BIONIC: Big Imaging Data Approach for Oncology in a Netherland India Collaboration 

Dr.ir. A.L.A.J. Dekker (Universiteit van Maastricht) en Prof. V. Rangarajan (Homi Bhabha National Institute, PtTheragnostics & MAASTRO Innovations) ​
BIONIC, een samenwerking tussen academische, industriële en klinische partners, wil via een Big Data aanpak de kankerzorg verbeteren. Grote hoeveelheiden medische beelden van patiënten van topkankercentra zullen worden gebruikt, met volledige bescherming van privacy, om een decision support systems te ontwikkelen. De onderzoekers willen aantonen dat het gebruik van deze decision support systems leidt tot betere keuzes voor behandeling. 

COPAS ​
Prof.dr.ing. P.J.M. Havinga (Universiteit Twente) en Prof.dr. J. Bapat (International Institute of Information Technology Bangalore) 
De deelnemers van het COPAS-project beogen een verbetering van de energie-efficiëntie, een verlaging van de operationele kosten, en tegelijkertijd een verbetering ten aanzien van het comfort en de veiligheid van de (semi) openbare gebouwen zoals ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en hotels. Dit willen ze doen door het ontwerpen en evalueren van methoden en technieken op het gebied van decentrale en opportunistische draadloze monitoring tezamen met gedistribueerd big data analytics. 

The Kumbh Mela Experiment: Measuring and Understanding the Dynamics of Mankind 
Dr. A. Verma (Indian Institute of Science Bangalore) en Prof.dr. P. Sloot (Universiteit van Amsterdam) 
In dit onderzoek ontwikkelen de onderzoekers geavanceerde methoden en algoritmen die planners en managers van events moeten ondersteunen bij het managen van extreem grote menigten. Zij zullen essentiële componenten ontwikkelen voor een volledig crowd management systeem, beginnend bij het ontwerp en implementatie van persoonlijke bewegings- en verplaatsings- detectoren, de analyse van geassocieerde spatio-temporele data, tot en met de computationele modellen om  crowd dynamica mee te bestuderen. 

Parallax: Lightweight Code Self-verification for IoT Devices 
Prof.dr.ir. H.J. Bos (Universiteit van Amsterdam) en Prof C. Hota (BITS, Pilani Hyderabad Campus) 
De Inter-of-Things (IoT)  presenteert fascinerende mogelijkheden door de enorme inzet van miniatuur-apparaten in de fysieke wereld. Het afschermen van deze apparaten tegen ongeautoriseerde wijzigingen is van het grootste belang voor hun onbelemmerde werking. Dit project richt zich op de ontwikkeling van nieuwe fundamentele kennis en het toepassen ervan bij het bouwen van instrumenten die ervoor zorgen dat er niet geknoeid kan worden met IoT-apparaten, en zowel het omzetten van offensief inbraak technieken in defensieve wapens te bouwen. 
Apparatuur in kwetsbare netwerkomgeving, dus zonder voldoende beveiliging, kan gehackt worden. Het is daarom belangrijk te verifiëren dat de software niet is gewijzigd door aanvallers. In het Parallax-project willen de onderzoekers de software beschermen door middel van onzichtbare verificatie: de verificatiefuncties hebben zelf geen eigen code, maar maken, als een soort parasiet, gebruik van instructies die al in de normale functies zitten. 

SAPPAO – A Systems Approach towards Data Mining and Prediction in Airlines Operations 
Prof. dr. T.H.W. Bäck (Universiteit Leiden) en Dr. D.K. Saxema (Indian Institute of Technology Roorkee) 
Bij de planning van aankomst en vertrek van vluchten, wordt gemiddeld 45 minuten per vlucht extra genomen, om te compenseren voor onverwachte factoren zoals weerscondities en opstoppingen. Een direct gevolg hiervan is dat dagelijks duizenden vliegtuigen langer in de lucht blijven dan noodzakelijk. Het SAPPAO-project wil door analyse van historische vluchtgegevens en gegevens over daadwerkelijke aankomst en vertrektijden, de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van vluchtgegevens optimaliseren. Dit kan potentieel miljoenen Euro’s opleveren door efficiënter gebruik van de vliegtuigen, minder brandstofverbruik, minder C02-uitstoot, minder geluidsoverlast en tijdswinst voor passagiers en voor de luchthaven. 


Internationaal