Inleiding

In dit jaaroverzicht vindt u de resultaten van inspanningen van NWO-Exacte Wetenschappen in 2015; toekenningen, onderzoeksresultaten en samenwerkingsverbanden. NWO-EW zet zich in om 2016 net zo’n succes te maken, samen met de wetenschap, overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Over NWO-Exacte Wetenschappen
NWO-EW stimuleert vernieuwend, fundamenteel, strategisch en toepassingsgericht onderzoek binnen de disciplines astronomie, informatica en wiskunde. Dit gebeurt onder meer door financiering van onderzoeksprojecten en -programma´s en het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten.

NWO Exacte Wetenschappen wil een grote bijdrage leveren aan de totstandkoming en het behoud van een excellent wetenschappelijk klimaat, met speciale aandacht voor de toepassing van kennis. Het gebruik van die kennis vergroot de bijdrage van het wetenschappelijk onderzoek aan welvaart en welzijn.