Nieuw onderzoekscentrum NICAS brengt kunst en wetenschap samen

Jet Bussemaker, minister van OCW, lanceerde in het Rijksmuseum het nieuwe onderzoekscentrum Netherlands Institute for Conservation, Art and Science (NICAS). Het NICAS is een uniek onderzoekscentrum waarin kunstgeschiedenis, conservering & restauratie en natuurwetenschappen samenkomen. ‘Daardoor kunnen er nieuwe toepassingen ontwikkeld worden waarmee we het nationaal en werelderfgoed beter kunnen begrijpen, behouden en visualiseren,’ aldus Robert van Langh, chair van het NICAS en Hoofd Conservering & Restauratie van het Rijksmuseum.

video-play-button

Hoeveel schade zal een pastel oplopen als het vervoerd wordt naar een ander museum? Hoe kunnen we reinigingsmethodes ontwikkelen zonder de chemische balans in olieverfschilderijen te verstoren? Hoe gingen schilders als Jheronimus Bosch te werk? Van ICT-technieken die de werkwijze van beroemde schilders als Bosch doorgronden, tot onderzoek naar de sociaalhistorische context waar geschilderde zalen als de Oranjezaal zijn ontstaan. Al deze aspecten komen samen binnen het NICAS.

‘Tot nu toe moesten natuurwetenschappers verspreid over het land ad hoc gezocht worden. Vanaf nu is alle expertise op één plek te vinden binnen het NICAS,’ aldus Louis Vertegaal, directeur NWO-EW. Dit biedt een solide basis voor het ontwikkelen van betere restauratie- en conserveringstechnieken, het kiezen van optimale bewaaromstandigheden en voor het beter begrijpen van kunstobjecten en van hun geschiedenis.

Het NICAS is een initiatief van NWO Exacte Wetenschappen in samenwerking met het Rijksmuseum, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Universiteit van Amsterdam en de Technische Universiteit Delft. NWO heeft voor de eerste vijf jaar 5 miljoen euro ter beschikking gesteld. Inmiddels zijn binnen de eerste financieringsronde van het NICAS al zes onderzoeksvoorstellen en vijf seed money proposals goedgekeurd. Eén van de onderzoeksprojecten wordt volledig gefinancierd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 

Samenwerken / multidisciplinair

www.nicas-research.nl   ​​