NCSRA Symposium 2015

Afgelopen 2 november werd voor de tweede keer, tijdens de overheidscampagne Alert-Online, het National Cyber Security Research Agenda (NCSRA) Symposium gehouden. Het event was bedoeld voor kennisdeling en community building op het gebied van cybersecurity onderzoek en – innovatie, voor overheid, (hoger) onderwijs, R&D van profit en non-profit bedrijven. Er was speciale aandacht voor praktijkgericht onderzoek bij hogescholen en interdisciplinair cybersecurity onderzoek. 

Nieuw platform voor Cybersecurity Research & Education

Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, kondigde tijdens het NCSRA Symposium 2015, de lancering aan van het platform voor CyberSecurity Research & Education (CSRE). Doelstelling is om naast het coördineren van onderzoek ook educatie en organisatie een grotere impuls te geven, waardoor er een betere aansluiting ontstaat tussen onderwijs en bedrijfsleven. Jan Piet Barthel, Program Manager Cybersecurity Research NWO, is benoemd tot kwartiermaker. Stakeholders in het CSRE-Platform zijn V&J, EZ, OCW en NWO-EW.

Persbericht NWO-website   

Het event bood een podium voor concrete in uitvoering zijnde en/of voltooide projecten, waarvoor de twee reeds verschenen edities van de Nationale Cyber Security Research Agenda (NCSRA) het kader vormen. Tevens werd vooruit gekeken naar de programmering voor het cybersecurity onderzoek in de komende jaren; zoals aankondigingen van nieuwe rondes, nieuw subsidie instrumentarium en nieuwe initiatieven in het (hoger) onderwijs.


Het NCSRA-Symposium wordt georganiseerd door NWO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO), het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en het regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, tezamen met het ICT Innovatie Platform Veilig Verbonden (IIPVV).

Samenwerken / multidisciplinair